Efter bureauet i nogle år har været stillet i bero, genoptager Kulturbureau nu sine aktiviteter og bidrager i perioden 21. august - 24. oktober 2010 med et værk til det fælles kunstprojekt Arkiv Stakit Kasket under Kunstfestivalen TUMULT...

Det mobile Kulturbureau pÅ MØN

Ved billedkunstnerne Mia Sloth Møller og Astrid Winsløw HammerDet mobile Kulturbureau tager rundt på Møn og opsøger beboere for at samtale om lidenskaber, historie og tilhørsforhold til øen. Således samles fortællinger samt objekter der vidner om det levede liv anno 2010.

Som performativt værk mimer Kulturbureauet museets virksomhed, hvormed det indsamlede materiale registreres, katalogiseres, arkiveres og præsenteres i et mobilt arkiv.

Med dette værk ønsker Astrid Winsløw Hammer og Mia Sloth Møller at undersøge danskhedens diversitet kontra en fælles nationalforståelse. Kulturarven og museernes funktioner revurderes ved en kunstnerisk genfortælling af det mønske ø-samfund som et billede på dagens Danmark.

Kulturbureau befinder sig i perioden 21. august – 28. august på landevejen samt på Store Torv i Stege, i perioden 29. august – 24. oktober kan man besøge bureauet på Store Torv eller i Fængselsgården ved Arresthuset i Stege.

Arkiv Stakit Kasket

Arkiv Stakit Kasket er et gruppeprojekt med Møns lokalhistorie som omdrejningspunkt. Lokalhistorie, der kan opleves, skrives, undersøges, kritiseres og genfortolkes. Projektets otte dele tager form som performance, video, audioguide, installation, design, animation og land art på forskellige mønske adresser. Arkiv Stakit Kasket opleves i sin sammenhæng, hvis man tager omkring Steges gamle arrest, på Møns Museum, til landsbyerne Svendsmarke og Borre, og til de mobile enheder, der holder til omkring Storegade og Det Gamle Rådhus.

Arkiv Stakit Kasket roder i arkiverne, går ind bag stakitterne og løfter kasketterne for at undersøge: Hvad er et arkiv? Hvilke ting og historier er værd at arkivere? Er en arkivering af det ene samtidig en lodret arkivering af noget andet? Hvilke spor efterlader det levede liv synligt, og hvilke er mindre synlige – glemt i det nære landskab, skjult i arkitekturen, slumrende i arkiver eller gemt i naturen. Og hvilke er helt utilgængelige?

Deltagere i Arkiv Stakit Kasket er kunstnerne Kristina Ask, Thomas Gunnar Bagge, Astrid Winsløw Hammer & Mia Sloth Møller, Frederikke Hansen, Christian Hillesø, Till Junkel, Line Skywalker Karlström, Sine Lewis og Sara Skaaning.

Tak til Barfod Skilte (Bogø), Foreningen SUK, landsbyen Borre, Møns Museum, Provinskunst, & Steffen Steffensen.

Arkiv Stakit Kasket Aktiviteter

Lørdag den 4. september, kl. 20.30 i Arresthuset i Stege: Fængslende film: En aften med fængselsfilm og snacks

Lørdag den 18. september, kl. 20.30 i Arresthuset i Stege:
Spjæt i spjældet: Musik, dans og snacks

For flere detaljer og arrangementer se Arkiv Stakit Kaskets blog på www.tumult.dk

TUMULT Kunstfestival

TUMULT er en festival for samtidskunst, som finder sted i og omkring Nakskov, Nykøbing Falster, Gedser, Vordingborg og Stege. En række kunstnere og kunstnergrupper præsenterer helt nye projekter, som blander sig med offentlige rum og engagerer folk lokalt, nationalt og internationalt. Kunstværkerne forholder sig til området og åbner for nye muligheder at tænke, agere og engagere sig i aktuelle spørgsmål på.

TUMULT sætter fokus på egnens kvaliteter og udfordringer og inddrager lokalsamfundet i en selvundersøgende og forandrende proces. Som frie og kreative udtryk, der henvender sig til alle, kan kunst i det offentlige rum nå ud på tværs af befolkningen. I en dynamisk dialog mellem steder, publikummer og kontekster vil “Tumult” skabe inspirerende personlige oplevelser og engagere, udfordre og debattere.

Arkiv Stakit Kasket er kurateret og støttet af TUMULT Kunstfestival.

 


Denne side er senest opdateret d. 15. 8. 2010